Wil je met ons in contact komen?

Installatieontwerp

Een installatieontwerp is een tekentechnische weergave van alle installaties binnen jouw bouwproject, aangevuld met een functionele omschrijving van de werking. Een juiste keuze en afstemming van deze installatieonderdelen bepaalt de betrouwbaarheid, regelbaarheid en energiezuinigheid van het hele installatiesysteem. Enorm belangrijk dus! Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om jouw wensen te vertalen naar een passend installatieontwerp.

Het ontwerp van jouw installaties wordt tijdens het ontwerpproces voortdurend aangescherpt. We starten met
een schetsontwerp om de tekeningen vervolgens verder te detailleren in het voorlopig- en het definitief installatie-ontwerp. Wij maken hiervoor diverse berekeningen waarop we de installaties uitwerken. Zo ontwerpen we elektro-technische en werktuigbouwkundige installaties waarin we jouw eisen en wensen vertalen. Een goed installatieontwerp komt tot stand door de volgende stappen te doorlopen:

Programma van Eisen

Een veelgehoorde term: het Programma van Eisen (PvE). Een PvE beschrijft het eindresultaat, de wensen en de eisen waaraan jouw project of gebouw moet voldoen. Een levend document dat de leidraad vormt voor de ontwerpers, voor jou als opdrachtgever en tegelijkertijd de belangrijke eerste stap vormt in het ontwerpproces. In het ontwerpproces van je project toetsen we elke keer of aan de opgestelde wensen en eisen wordt voldaan.

Het helder en duidelijk omschrijven van de wensen en eisen vraagt kennis over de organisatie, wet- en regelgeving en de techniek. Wij beschikken over deze kennis en daarnaast over ervaring, onafhankelijkheid én de deskundigheid die hierbij onmisbaar zijn.

Ontwerp

Met het PvE als uitgangspunt, stellen wij het installatietechnische ontwerp voor je op. Hoe? We starten met het voorlopige ontwerp, bespreken dit samen en detailleren dit vervolgens tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp voorzien wij van een functionele omschrijving, zodat de werking zichtbaar wordt.

Bestek

Bestek – ook wel werkomschrijving genoemd – is de omschrijving van het uit te voeren werk inclusief alle administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Deze omschrijving in combinatie met de technische tekening van je installatieontwerp dient als het contractstuk voor de overeenkomst tussen jou en de opdrachtnemer.

Prijs- en contractvorming

Om de beste opdrachtnemer te selecteren voor het uitvoeren van het werk, starten we het traject van prijs- en contractvorming. Het bestek inclusief de technische tekeningen vormen een éénduidig pakket van informatie
dat de basis is voor deze prijs- en contractvorming.
Wij verzorgen alle stappen in dit traject. Hoe?

We sturen het bestek op aan vooraf besproken marktpartijen. Na het versturen van dit bestek volgt er een ‘aanwijs op locatie’, waarbij deze partijen vragen stellen over het uit te voeren werk. Deze vragen beantwoorden we door middel van een ‘nota van inlichtingen’. Hierna stellen de marktpartijen hun aanbiedingsprijs vast. Zijn alle prijzen bekend? Dan bepalen we samen met jou de meest gunstige aanbieder die de uitvoering op zich neemt.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico