Wil je met ons in contact komen?

Quickscan brandveiligheid

Ben je eigenaar van een bedrijfspand of heb je een bedrijfspand in gebruik? Dan ben je verantwoordelijk voor één van de belangrijkste aspecten binnen jouw pand: de brandveiligheid.

Acutus helpt je uit de brand

Maar hoe weet je of jouw kantoorpand voldoet aan alle landelijke regels? Door ons in te schakelen! Wij voeren voor jouw pand een quickscan brandveiligheid uit, waarmee we beoordelen hoe het met de brandveiligheid in jouw pand gesteld is. We doen dit op basis van de volgende drie onderdelen:

1. Ontruimingsplan, veiligheids- en ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond is een overzichtstekening van de vluchtroutes in je gebouw. Ook worden op deze plattegrond alle veiligheidsvoorzieningen, zoals blusmiddelen, weergegeven. De ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om je gebouw op een snelle en veilige manier te verlaten.

Een veiligheidsplattegrond geeft gedetailleerde informatie over alle veiligheidsaspecten van een gebouw. Hierop staat informatie over brandblusmiddelen, rookmelders, gevaren, verboden, gevaarlijke stoffen en brandscheidingen.

De aanwezigheid van een ontruimingsplan en van veiligheids- en ontruimingsplattegronden is verplicht wanneer er in jouw bedrijfspand een brandmeldinstallatie aanwezig is.

Wij stellen een veiligheids- en ontruimingsplattegrond op van jouw bedrijfspand in combinatie met een ontruimingsplan. Dit doen we naar aanleiding van een gesprek met BHV’ers op locatie. Ook maken we een ronde door je gebouw om een actuele situatie van blusmiddelen, vluchtrouteaanduidingen en brandscheidingen te tekenen. Zo dragen we bij aan het snel en efficiënt ontvluchten van jouw pand.

2. Gebruiksvergunning en -melding

De meeste gebouwen in Nederland mogen zonder gebruiksvergunning of gebruiksmelding gebruikt worden. Voor de gebouwen die uit oogpunt van brandveiligheid risicovol zijn, geldt dat je ze alleen mag gebruiken als de gemeente hiervoor een gebruiksvergunning heeft afgegeven of je een gebruiksmelding hebt ingediend.

Wij begeleiden het proces van gebruiksvergunning en -melding. Zo zorgen we ervoor dat we alle benodigde gegevens verkrijgen. Dit doen we op basis van inventarisatie op locatie. Nadat we alle informatie hebben verzameld en opgesteld, sturen we een concept naar de brandweer. Na reactie vanuit de brandweer dienen we je aanvraag in bij een omgevingsloket.

De informatie die verwerkt is op de gebruiksvergunning of -melding kan als basis gebruikt worden voor het opstellen van de veiligheids- en ontruimingsplattegronden.

3. Brandscan

Ondanks dat een brandscan niet verplicht is, is het wel noodzakelijk om maatregelen te nemen om ongevallen bij brand te voorkomen en te beperken. Door het uitvoeren van een brandscan krijg je als eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand inzicht in de actuele staat van de brandveiligheid van je gebouw, ondersteunen we je in de naleving van wet- en regelgeving en geven we je advies om verbetermaatregelen toe te passen.

Wil je een quickscan brandveiligheid laten uitvoeren of ben je benieuwd welke verplichting jij hebt op het gebied van brandveiligheid?

Neem vandaag nog contact met ons op, laat een terugbelverzoek achter of vraag direct een offerte aan.

Offerte aanvragen
Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico