Wij zijn specialisten in het optimaliseren en beheren van technische installaties.

Wij geven u inzicht in het potentieel van uw installaties, zowel technisch, energetisch als financieel.

Binnen onze diensten stemmen wij uw vraag resultaatgericht af, kortom wij leveren maatwerk.

Onze diensten kunnen ook als combinatie worden gekozen. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van de maatregelen vanuit een optimalisatie onderzoek. Wij geven u inzicht in het potentieel van uw installaties, zowel technisch, energetisch als financieel. Dit wordt in een overzichtelijke rapportage onderbouwd en toegelicht. De rapportage geeft duidelijkheid voor wat betreft keuze voor de korte alsook voor de langere termijn. Op basis daarvan kunnen budgettaire keuzes worden gemaakt voor het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

P

Het toevoegen van meerwaarde

\

Onze klantgerichte benadering

v

Een onafhankelijk advies

Z

Duidelijke afspraken