Directievoering / projectbegeleiding

Aanpassingen aan technische installaties zijn vaak complexer dan wordt verwacht.

De mate van succes is afhankelijk van de details. Met de scherpzinnigheid van Acutus worden juist deze details niet over het hoofd gezien.

Wij leiden voor u het hele traject in goede banen, vanaf de eerste analyse tot en met de oplevering. Uiteraard kan de vervolgstap gezet worden naar het onderhoudsproces en een MeerJarenOnderhoudsPlan. Dit bieden wij u in ons product Installatiebeheer.

Bij directievoering en projectbegeleiding kunt u denken aan:

Aanbesteding/ gunning

Het traject van aanbesteding en gunning bestaat uit een aantal fasen die in de tijd gezien elkaar opvolgen. Allereerst volgt er na het versturen van de werkomschrijving aan de marktpartijen de ‘aanwijs op locatie’. Vanuit deze stap kunnen door de marktpartijen vragen worden gesteld omtrent de uitvoering van het werk. Vervolgens worden deze vragen beantwoord middels een ‘nota van inlichtingen’. Hierna vindt de beoordeling plaats. Deze wordt getoetst aan de gestelde afspraken in de werkomschrijving en vergeleken met de kostenraming. Na afstemming met de opdrachtgever wordt de meest gunstigste aanbieder het werk gegund. Acutus verzorgt hierin alle stappen.

Projectbegeleiding

Met de projectbegeleiding die wij aanbieden wordt door ons de uitvoering van het werk begeleid. Hierdoor heeft u daar geen omkijken meer naar. Acutus is voor de opdrachtgever het eerste aanspreekpunt. Wij zorgen voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering, het behalen van de planning en het beantwoorden van (ontstane) vraagstukken tijdens de uitvoering. Het belangrijkste is dat wat in de ontwerpfase is bedacht, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en opgeleverd. Acutus verzorgt hierbij het traject van uitvoering tot en met de oplevering. Voorafgaand weet u precies waar u aan toe bent bij ons. Daarnaast wordt u tijdens de uitvoering regelmatig en duidelijk geïnformeerd zonder dat uw eigen werkproces veelvuldig wordt verstoord.

Subsidies

De mogelijkheden die er zijn als er gekeken wordt naar subsidies kunnen wij met een van onze partners voor u verzorgen. Zowel de landelijke als de lokale subsidieregelingen van de overheid worden vaak aangepast. Om deze reden kan het financieel heel interessant zijn, om een geplande investering sneller te doen of juist nog even uit te stellen. Als u investeringsplannen hebt, is Acutus ook uw partner voor het in kaart brengen en aanvragen van mogelijke subsidies. Dit doen we in samenwerking met een Subsidie Advies Bureau en is onderdeel van onze service. Mogelijke subsidies zijn:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
  • Energie Investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu Investeringsaftrek (MIA)
  • Vervroegde Afschrijving van Milieu Investeringen (VAMIL)
  • Diverse regionale en landelijke regelingen
  • Teruggaaf Energiebelasting.