Wil je met ons in contact komen?

BP-toets | MPG | BENG

Voor nieuwbouw of verbouw van jouw woning of bedrijfsgebouw moet je voldoen aan de verplichtingen vanuit het besluit bouwwerken leefomgeving ‘BBL’ (voorheen bouwbesluit 2012). Acutus levert voor al jouw bouwplannen de bouwplantoetsing!

Certificaat voor BENG berekeningen

Certificaat Woningbouw

Een BP-toets | MPG | BENG inspectie uit laten voeren?

Neem vandaag nog contact met ons op en vraag direct een offerte aan!

Offerte aanvragen

Bouwplantoets

Met deze toetsing wordt jouw bouwwerk getoetst aan verplichte onderdelen vanuit het BBL. De toetsing is nodig voor iedere gebruiksfunctie (woonfunctie, kantoorfunctie e.d.) en voor zowel nieuw- als verbouw.

Het BBL bevat voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Deze voorschriften zijn bedoeld om jouw belangen en die van de omgeving te waarborgen en om ervoor te zorgen dat gebouwen functioneel, veilig en duurzaam zijn. De bouwplantoets stuur je vervolgens mee met de aanvraag omgevingsplanactiviteit (voorheen aanvraag omgevingsvergunning).

Wij toetsen jouw plannen op de volgende onderdelen:

  • Gebruiksoppervlakte (GBO/VR/VG) toetsing (NEN2580)
  • Daglichtberekening (NEN2057)
  • Ventilatieberekening (NEN1087)
  • Spuiventilatieberekening (NEN1087)

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Een MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouwen) maakt de milieubelasting van jouw gebouw gedurende zijn levenscyclus inzichtelijk. Dit stelt ontwerpers, architecten en opdrachtgevers in staat om duurzame keuzes te makenop basis van een nationale rekenmethode en database. Een MPG is benodigd voor woningen en woongebouwen én voor kantoren > 100 m2 gebruiksoppervlakte.

De MPG-score geeft aan hoe duurzaam jouw gebouw is op basis van de toegepaste materialen en de mate van de milieubelasting tijdens oa. de productie, het transport, de bouw, het gebruik en de uiteindelijke sloop van het gebouw.

BENG

De energieprestatie van een gebouw wordt inzichtelijk gemaakt door een BENG berekening. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. De BENG berekening bestaat uit 2 delen die in 2 fasen van het bouwproces van toepassing zijn, namelijk de vergunningsfase en de opleverfase. Wij kunnen BENG rapportages leveren in zowel VABI als in Uniec3.

BENG t.b.v. ruimtelijke vergunning

Een BENG berekening is vereist voor het verkrijgen van een ruimtelijke vergunning (voorheen omgevingsvergunning). Deze ‘BENG ruimtelijke vergunning’ toetst of een gebouw voldoet aan de eisen voor energieprestaties van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Toetsing vindt plaats op indicatoren BENG 1: de energiebehoefte, BENG 2: fossiele brandstoffen, BENG 3: hernieuwbare energie. Aanvullend wordt getoetst aan de TO juli-eis zodra er geen gebruik wordt gemaakt van een koelsysteem.

Voldoet het bouwwerk aan alle genoemde indicatoren? Dan kan na registratie van de berekening een ruimtelijke vergunning worden aangevraagd. Eénmaal geregistreerd levert dit een voorlopig energielabel op, dat vervolgens moet worden ingediend.

BENG t.b.v. oplevering

Naast dat je voor een aanvraag omgevingsplan- activiteit een BENG berekening nodig hebt, moet er ook voor elk nieuwbouwproject een ‘BENG oplevering’ afgegeven worden.

Om te waarborgen dat het ontwerp uit de vergunningsfase ook daadwerkelijk is uitgevoerd, wordt de ‘BENG oplevering’ uitgevoerd. Hierbij wordt de initiële vergunningsberekening vergeleken met het daadwerkelijk opgeleverde gebouw.

Deze ‘BENG oplevering’ wordt geregistreerd bij de overheid. Na registratie ontvang jij het definitieve energielabel.
Dit label heb je benodigd bij o.a. verhuur en verkoop van jouw gebouw.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico