Energie inkoop- en besparingsadvies

Energiebesparing vormt de basis van een aantal van onze diensten.

Met de voorstellen van Acutus voor energiebesparing is altijd resultaat mogelijk.

Indien ons advies daartoe aanleiding geeft, geven wij daarbij aan welke mogelijkheden er zijn om voor een bepaalde maatregel subsidie te verkrijgen. Er zijn diverse landelijke of regionale regelingen mogelijk zoals de Energie Investeringsaftrek of de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Diensten op het gebied van energiebesparing zijn onder meer:

h

Beoordelen van en adviseren over uw inkoopcontracten en facturen voor energie

In beeld brengen van de gedragingen van uw installaties

U

Analyse van het besparingspotentieel door onderzoek op locatie, of op basis van kengetallen uit uw branche.

Advies over besparingskansen, investeringen en terugverdientijden.

Er wordt onderscheid gemaakt in:

A

Directe besparingen

Financiële besparing en reductie van de CO2-uitstoot.

Besparingsvoorstellen

Bij energie besparingsvoorstellen gaan wij gericht op zoek naar maatregelen om energie te besparen. Hierbij maken we mede gebruik van geavanceerde apparatuur. Dit doen wij door het in beeld brengen van uw installaties en gebouw, in combinatie met metingen en onze kennis en ervaring. De basis hiervoor is zoveel als mogelijk gebruik te maken van uw huidige installaties en gebouw. Uiteindelijk resulteert dit in directe besparingen (maatregelen) die op korte termijn realiseerbaar zijn. Ook beoordelen we uw inkoopcontract en facturen voor het energieverbruik. Door deze scan uit te voeren weet u snel of u niet te veel betaald voor de geleverde energie. Het enige wat van u wordt verwacht is het overleggen van de energiefacturen en het verlenen van toegang tot uw gebouw.

=

Indirecte besparingen

Reductie van en beter inzicht in de werkelijk benodigde energiestromen.

Klimaatoptimalisatie

Installatie (klimaat) optimalisatie onderzoek, evt. incl. energielabel, tochtverschijnselen, geïrriteerde ogen, te koud, te warm. Het zijn allemaal bekende kreten die iets vertellen over het binnenklimaat. Maar liefst 25% van het ziekteverzuim bij bedrijven en overheden is te wijten aan het binnenklimaat. Onderzoek toont aan dat hier veel winst te behalen valt. Denk hierbij aan het dalen van het ziekteverzuim, stijging in de productiviteit en/of het dalen van het energieverbruik (bron: AgentschapNL).

Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring in het beoordelen van installaties en gebouwen met het bijbehorende binnenklimaat. Hierbij verrichten we diverse metingen om een objectief oordeel te vormen van de werkelijke condities. De gebruikersklachten kunnen we toetsen aan de gemeten waarden om vervolgens hieraan conclusies te verbinden. Dit doen we allemaal zonder uw werkproces onnodig te verstoren.